Ako si vybrať kachle?

Ako si vybrať kachle?

Vykurovanie tuhým palivom môže byť nielen praktické, ale aj štýlové. Základom je správny výber vykurovacieho telesa. V nasledujúcom článku sa budeme venovať cielene výberu kachlí.

ako_si_vybrat_kachle

V prvom rade treba brať pri výbere do úvahy umiestnenie kachlí (vzhľadom na štýl, veľkosť a tvar kachlí), výkonnosť a funkčnosť kachlí, materiál kachlí, účel použitia a v neposlednom rade na typ a stav komína, na ktoré budú kachle napojené.

Štýl a dizajn

Čo sa týka estetického hľadiska, prvou prioritou je štýl kachlí, ktorý by mal zapadať do dizajnu priestoru. Kachle sú dostupné v rôznych štýloch a dizajnoch, od klasických, cez moderné po rustikálne, či industriálne. Kachle sú považované nielen ako praktické, ale môžu byť aj atraktívnym doplnkom. Majú historický a estetický významný vzhľad, ktorý môže pridať charakter miestnosti.

Veľkosť a tvar kachlí

Veľkosť kachlí závisí od voľného priestoru, umiestnenia kachlí, umiestnenia napojenia na komín. Odporúčaná veľkosť pre napojenia kachlí od spotrebiča je cca 160 cm. Zároveň sa neodporúča napojiť kachle veľmi dlhou cestou, nakoľko každý zlom v napojení dymovodu znižuje účinnosť komína a zvyšuje usadenie sadzí.

Pri veľkosti kachlí treba dbať ohľad aj na bezpečnostné vzdialenosti od horľavých látok, poprípade odizolovať napríklad žiaruvzdornou zástenou alebo plechom pod kachle. Bezpečnostné vzdialenosti sú individuálne, udáva ich výrobca.

Tvar kachlí môže byť rôzny. Vyrábajú sa klasicky štvorcové, obdĺžnikové, ale aj okrúhle, dokonca existujú špeciálne rohové. Ďalším parametrom čo sa týka tvaru sú kachle ktoré majú nožičky, tie majú väčšinou retro charakter. Potom sú klasické, bez nožičiek a kachle s vyhradeným miestom pre palivo. Okrem toho poznáme kachle s rovným povrchom, tie niekedy bývajú aj varnou platňou. Poprípade kachle s kupolou, klasicky oválnou alebo trojhrannou. Kupola má funkciu rovnomerného rozloženia tepla kachlí, čím sa zvýši aj účinnosť kachlí.

prity_wd
Palestro Patina
prity_am_krbové_kachle_rohové

Výkonnosť a funkčnosť kachlí

Výkonnosť kachlí závisí od veľkosti vykurovaného priestoru. Výkonnosť kachlí sa meria klasicky v kilowattoch (kW). Takou neoficiálnou informáciu je cca 1 kW môže vykúriť 16 až 20 m3 vzhľadom na okolnosti.

Za tieto okolnosti sa považujú:

– objem vykurovaného priestoru
– stav izolácie priestoru
– miestne klimatické podmienky
– účinnosť kachlí
– stav a typ komína
– palivo na vykurovanie
– údržba kachlí a komína
– správnosť kúrenia

Čo sa týka funkčnosti kachlí, rozhodnutie závisí od účelu použitia.
Spotrebiče v prvom rade z hľadiska účelu sa rozdeľujú:

teplovzdušné
teplovodné – s výmenníkom na vodu.

Teplovzdušné sa používajú klasicky s napojením na komín. Vyhrievajú v prvom rade miestnosť kde sa nachádzajú.
Teplovodné sa napájajú na vodu, vďaka tomu vyhrievajú miestnosti rovnomerne, kde rozvádzajú teplo do radiátorov. Inštalácia je náročnejšia, ktorá vyžaduje odborníka.

Podľa účelu použitia je možné kachle ešte rozšíriť na kachle, ktoré sú vybavené s varnou platňou, poprípade rúrou na pečenie.
Okrem toho treba brať do úvahy, či sa v danej stavbe nachádza rekuperácia. Pri rekuperácii si treba vybrať kachle špeciálne vhodné na tento účel.
Funkčnosť kachlí závisí aj od zásad, ktoré treba dodržať.

Tieto zásady sú:

– správne napojenie kachlí
– vhodný komín ku kachliam
– správne manipulácia s kachľami
– vhodná údržba kachlí a komína
– správne kúrenia

Častou chybou býva podkurovanie alebo prekurovanie kachlí, čo sa stáva pri nevhodnom výbere výkonu kachlí alebo pri nesprávnom kúrení.
Pri podkurovaní sa môžu vyskytnúť nežiadúce dôsledky, ako sú nedostatočný ohrev miestnosti, zvýšená tvorba sadze a znečistenie vzduchu, znížená účinnosť spaľovania, prílišné nahromadenie popola a aj problémy s dymovým ťahom a predčasné opotrebenie kachlí.

V prípade prekurovania sa môžu vyskytnúť nepríjemnosti ako je príliš vysoká teplota v miestnosti, strata účinnosti a nákladov na palivo, rýchle opotrebovanie kachlí (deformácia roštu, dvierok, spálené tesniace šnúry atď), riziko prehratia a požiaru, znížená životnosť kachlí a zvýšené riziko vzniku oxidu uhoľného.
Pre ľahšie sledovanie správnej teploty kachlí je výborná pomôcka – teplomer na dymovody, ktorý určí, či je v kachliach vhodná teplota kúrenia.

Materiál kachlí

Kachle z materiálneho hľadiska sú dostupné v materiáloch oceľ, liatina a kachle s keramickým obkladom. Výber materiálu závisí od účelu a miesta použitia.

Oceľové kachle

Oceľové kachle sú vyrobené z kvalitnej kachľovej ocele v rôznych hrúbkach. Čím sú hrubšie, tým sú kvalitnejšie. Oceľové kachle sú vystielkované nehorľavým materiálom – šamotovými doskami alebo ľahčeným šamotom tzv. vermikulitom, ktoré sa naakumulujú a udržiavajú teplo.

Výhody oceľových kachlí:

– rôznorodosť dizajnu
– mobilnosť
– vysoká tepelná vodivosť
– rýchly ohrev
– jednoduchá inštalácia
– moderné a esteticky príťažlivé
– nízka spotreba údržby
– nižšia hmotnosť ako kachle z iného materiálu
– ľahká výmena náhradných dielov

Veľkou výhodou oceľových kachlí oproti liatinovým je, pri poškodení ohniska napríklad z tepelného šoku je možné vnútornú výstielku bez problémov meniť.

prity_15kw_s_kupolou
prity_k2_gt_f
prity_fm

Liatinové kachle

Liatinové kachle sú vyrobené z kvalitnej liatiny v čiernom alebo pozlátenom prevedení, ktoré dodávajú kachliam rustikálny nádych. Sú mimoriadne trvanlivé.

Výhody liatinových kachlí:

– vysoká tepelná kapacita
– trvanlivosť
– kvalitný rovnomerný ohrev
– dlhotrvajúci ohrev
– jedinečný estetický vzhľadom
– vysoká stabilita

Liatinové kachle nie sú vhodné do miestností (chatiek, víkendových domčekov, atď.), kde sú veľké teplotné výkyvy nakoľko nezvládajú tepelný šok. Pri zakurovaní je ich potrebné postupne nahriať. Náhly ohrev liatinových kachlí môže spôsobiť prasknutie kachlí.

liatinove_kachle_nordflan_plato_patina
koza_k_9_ krbove_ liatinové_kachle
invicta_sologne_liatinove kachle

Kachle s keramickým obkladom

Kachle s keramickým obkladom majú jadro vyrobené z kachliarskej ocele, ktoré je obložené originálnym keramickým obkladom. Kachle s keramickým obkladom sú veľmi obľúbené a atraktívne. Ich najväčšou výhodou je naakumulovanie keramického obkladu počas horenia, následne ešte aj vyhorení ohniska kachle vydávajú sálavé teplo.

Výhody kachlí s keramickým obkladom:

– estetická hodnota
– rôznorodosť dizajnu a vzorov
– trvanlivosť
– ľahká údržba
– rovnomerný ohrev
– zlepšená účinnosť ohrevu
– dlhá životnosť

Pri manipulácii kachlí s keramickým obkladom má byť opatrná kvôli krehkosti keramických obkladov.

kachle_borgholm_keramik_tmavohneda
kachle_borgholm_keramik_slonova_kosť

Špeciálne kachle

Medzi špeciálne kachle sa dajú zaradiť kachle, ktoré majú špeciálne funkcie.

Dvojité spaľovanie

Dvojité spaľovanie je jednou z najznámejšou funkciou, čo sa týka výnimočnosti kachlí. Dvojitá spaľovanie je tiež známe aj ako terciárne spaľovanie zvýši maximálne účinnosť kachlí. Obľúbeným typom týchto kachlí tzv. kanadské kachle, ktoré disponujú nielen dvojitým spaľovaním, ale aj rozsiahlym ohniskom. Vďaka tomu sa doba prikladania zvýši až o 8-10 hodín medzi dvoma prikladaniami pri správnom kúrení. Viac informácii ohľadom spaľovania sa dočítate v našom článku.

kanadske_kachle_ true_north

Kachle s automatickou reguláciou vzduchu

Kachle s automatickou reguláciou vzduchu, ktoré býva často označované ako ASDP môžu optimalizovať proces spaľovania. Automatická optimalizácia vedie k vyššej účinnosti kachlí ak k úspore paliva. Zároveň znižuje tvorbu sadzí a k úspore paliva. Funguje na princípe senzorov (teplotný senzor, senzor kyslíka, senzor emisií) a regulátorov. Tieto senzory a regulátory pracujú spoločne na dosiahnutie maximálnej účinnosti vykurovania. Ak by ste si radi prečítali nejaké typy ohľadom šetrenia pri vykurovaní tuhým palivom, určite si prečítajte aj článok zaoberúcou sa touto tematikou.

koza_ k6

Kachle s turbofanom

Kachle s turbofanom iným slovom označené ako turboventilátor, ktorý je umiestnený v spaľovacej komore. Slúži na zvýšenie odvádzania tepla do miestnosti.

Odvádzanie tepla pomocou ventilátora spôsobuje:

– rýchlejší ohrev miestnosti
– rovnomerný ohrev
– zvýšenú efektivitu vykurovania

Nevýhodou je potreba pripojenia elektrickej energie a prípadná hlučnosť fungovania. Avšak rovnaký efekt sa dá získať spojením klasických kachlí s použitím krbového ventilátora, ktorý však funguje na princípe tepla získaného z kachlí bez akejkoľvek inej energie a hlučnosti. Viac o krbovom ventilátore sa dočítate v našom magazíne.

Špeciálne kachle pre americké napojenie

Pod pojmom americké napojenie kachlí sa rozumie typ napojenia, keď je komín rovno postavený na kachle. Pre tento typ napojenia existuje nielen špeciálny komín, ale aj špeciálne kachle vyrobené cieľovo pre tento typ napojenia. Pozor! Nie je možné napojiť na tento typ komína akékoľvek kachle.

Výhodou takéhoto typu napojenia je elegantný vzhľad a vysoká účinnosť komína.
Avšak nevýhodou je priame zvislé napjonie na spotrebič, kde pri vzniku kondenzátu je veľká pravdepodobonosť že kondenz stečie rovno do spotrebiča.

Ďalšie faktory:

Pri výbere kachlí je dôležité zladiť výber s komínom.
Čo sa týka komína treba brať ohľad na:

– materiál komína
– priemer komína
– výšku komína
– ťah komína

Priemer komína by mal byť aspoň rovnaký alebo väčší ako priemer spotrebiča. Pri menšom priemere komína sa môže stať, že vďaka nižšiemu ťahu sa zmení cesta dymu, otočí sa a dostáva sa do priestoru. Taký istý výsledok môže dôjsť pri nedostatočnej výške komína. Viac o dymení do priestoru si viete prečítať v našom článku.

Záver

Je dôležité konzultovať s odborníkom na kachle a komíny pred nákupom kachlí, aby ste sa uistili, že kachle budú kompatibilné s komínom a budú inštalované v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Vložiť komentár